Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Informationsmaterial från Infrastrukturdepartementet

Stockholm Declaration

Publicerad

Stockholmsdeklarationen presenterades av infrastrukturminister Tomas Eneroth under den tredje globala ministerkonferensen om trafiksäkerhet som Sverige står värd för den 19-20 februari.

Ladda ner: