Hoppa till huvudinnehåll
Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2021–2025 Diarienummer: UD2020/18531

Publicerad

Målet för svenskt internationellt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Målet för svenskt humanitärt bistånd är att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet, till förmån för nödlidande människor som har utsatts för, eller står under hot att utsättas för väpnade konflikter, naturkatastrofer eller andra katastrofliknande förhållanden.

Ladda ner:

Strategin styr användningen av medel som anslås under anslagspost 1 Humanitärt bistånd i regleringsbrevet för Sida för respektive budgetår. Verksamheten ska bland annat bidra till en förbättrad förmåga att tillgodose skydd och assistans för krisdrabbade människor samt en ökad kapacitet och effektivitet i det humanitära systemet.

Laddar...