Internationella MR-granskningar av Sverige från Arbetsmarknadsdepartementet

Sveriges återkommande rapportering till ECRI

Publicerad Uppdaterad

Regeringen rapporterar återkommande till Europarådets kommission mot rasism och intolerans (ECRI).

Ladda ner:

ECRI består av självständiga experter som övervakar situationen i medlemsländerna när det gäller rasism, främlingsfientlighet och diskriminering på grund av etnicitet, religion mm.

ECRI grundar inte sitt arbete på någon specifik konvention även om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna är central i arbetet. Kommissionen genomför landsbesök och presenterar därefter rapporter med rekommendationer till medlemsländerna.

Europarådets databas

I Europarådets databas (HUDOC) kan det finnas ytterligare dokument hänförliga till granskningen.

Kontakt

Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet