Sveriges rapportering om efterlevnaden av Europeiska sociala stadgan

Regeringen rapporterar återkommande till Europarådets kommitté för sociala rättigheter om Sveriges efterlevnad av den europeiska sociala stadgan.

Ladda ner:

Europarådets databas

Ytterligare dokument hänförliga till granskningen kan finnas i Europarådets databas HUDOC.

Tidigare rapporteringar

För att ta del av Sveriges rapporter i rapporteringsomgångar före år 2018, kontakta Regeringskansliet.

Kontakt

Enheten för EU- och internationell samordning, Socialdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för EU- och internationell samordning, Socialdepartementet, via registrator