Internationella MR-granskningar av Sverige från Arbetsmarknadsdepartementet

Sveriges rapportering om efterlevnaden av Europeiska sociala stadgan

Publicerad Uppdaterad

Regeringen rapporterar återkommande till Europarådets kommitté för sociala rättigheter om Sveriges efterlevnad av den europeiska sociala stadgan.

Ladda ner:

Tidigare rapporteringar

För att ta del av Sveriges åtaganden och tidigare rapporter se Europarådets sida för Sveriges rapportering eller kontakta Regeringskansliet.

Europarådets databas

Ytterligare dokument hänförliga till granskningen kan finnas i Europarådets databas HUDOC.

Kontakt

Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet