Internationella MR-granskningar av Sverige från Arbetsmarknadsdepartementet

Sveriges rapportering om efterlevnaden av Europeiska sociala stadgan

Publicerad · Uppdaterad

Regeringen rapporterar återkommande till Europarådets kommitté för sociala rättigheter om Sveriges efterlevnad av den europeiska sociala stadgan.

Ladda ner:

Europarådets databas

Ytterligare dokument hänförliga till granskningen kan finnas i Europarådets databas HUDOC.

Tidigare rapporteringar

För att ta del av Sveriges rapporter i tidigare rapporteringsomgångar, kontakta Regeringskansliet.

Kontakt

Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet