Sveriges rapportering om efterlevnaden av Europeiska sociala stadgan

Uppdaterad

Regeringen rapporterar återkommande till Europarådets kommitté för sociala rättigheter om Sveriges efterlevnad av den europeiska sociala stadgan.

Ladda ner:

Tidigare rapporteringar

För att ta del av Sveriges åtaganden och tidigare rapporter se Europarådets sida för Sveriges rapportering eller kontakta Regeringskansliet.

Europarådets databas

Ytterligare dokument hänförliga till granskningen kan finnas i Europarådets databas HUDOC.

Kontakt

Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet