Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2016-07-15) i målet Hjelm mot Sverige

Publicerad

I huvudsak fråga om det förekommit en kränkning av artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till Europakonventionen genom att klaganden nekats strandskyddsdispens av nationella myndigheter och domstolar.

Sammanfattning av beslutet

Sammanfattning av beslutet

Under processen i Europadomstolen beviljades klaganden dispens från strandskyddet från mark- och miljödomstolen. Europadomstolen beslutade därför att avskriva klagomålet eftersom frågan hade lösts på nationell nivå.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator