Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2017-02-07) i målet Pihl mot Sverige

Publicerad

Fråga om det förekommit en kränkning av artikel 8 i Europakonventionen med anledning av att klagandens skadeståndstalan mot en ideell organisation rörande förtal i en anonym kommentar på organisationens blogg ogillats.

Beslutet i fulltext

Sammanfattning av beslutet

Europadomstolen avvisade klagomålet som uppenbart ogrundat. Domstolen fann att de svenska domstolarna hade gjort en korrekt avvägning mellan klagandens rätt enligt artikel 8 och organisationens rätt till yttrandefrihet enligt artikel 10 i konventionen. Någon kränkning av klagandens rätt förelåg därför inte.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator