CAT:s granskning (2021-07-22) av ärendet A.J.E. mot Sverige

Publicerad

Fråga om utvisning av klaganden till Afghanistan skulle strida mot artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m.

Sammanfattning av granskningen: Kommittén fann att en utvisning av klaganden till Afghanistan inte skulle strida mot artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m.