Hoppa till huvudinnehåll
Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

Europadomstolens beslut (2022-01-20) i målet H.J. mot Sverige

Publicerad

Fråga om det skulle strida mot artikel 2 (rätten till liv) eller artikel 3 (förbudet mot tortyr) i Europakonventionen att utvisa klaganden till Irak.

Sammanfattning av beslutet

Domstolen noterade i sitt beslut att det för tillfället inte fanns något verkställbart utvisningsbeslut mot klaganden och att det därför inte förelåg någon omedelbar risk för utvisning. Domstolen avskrev målet då frågan ansågs vara löst enligt artikel 37 § 1 (b) Europakonventionen.

Laddar...