Inledningstalar på möte med ansvariga tjänstemän vid nationella departement med ansvar för skola

Deltagare