Margot Wallström har entledigats, utrikesminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Kommenterad dagordning från Utrikesdepartementet

Kommenterad dagordning för utrikesrådet den 16 nov 2015

Publicerad

Ladda ner: