Kommenterad dagordning inför Allmänna rådet den 15 december 2015

Kommenterad dagordning inför Allmänna rådets möte den 15 december 2015.

Ladda ner: