Kommenterad dagordning inför ministerrådet den 17 oktober 2016