Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 14-15 november 2016