Kommenterad dagordning inför rådet för allmänna frågor (GAC) den 13 december 2016

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)