Kommenterad dagordning Jordbruks- och fiskerådet den 12 juni 2017