Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, den 11 juli 2017

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 11 juli 2017 finns följande punkter på dagordningen:

  • Aktuella lagstiftningsförslag som rör finansiella tjänster
  • Presentation av det estniska ordförandeskapets arbetsprogram
  • Kommissionens halvtidsöversyn av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen
  • Dåliga lån