Kommenterad dagordning, rådet för finansiella och ekonomiska frågor, den 7 november 2017

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 7 november 2017 finns följande punkter på dagordningen:

  • Paketet om moms på e-handel
  • Översyn av Europeiska systemet för finansiell tillsyn
  • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
  • Insolvens
  • Uppföljning av G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer och IMF:s årsmöten den 12-15 oktober i Washington
  • Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2016
  • Statistik