Kommenterad dagordning för Rådets möte den 11–12 december 2017