Kommenterad dagordning inför rådsmötet TTE (energi) den 18 december 2017