Kommenterad dagordning inför jordbruks- och fiskerådet 29 januari