Kommenterad dagordning inför jordbruks- och fiskerådet den 19 februari 2018