Rådets möte sysselsättnings-, social samt hälso- och sjukvårdsministrar den 21–22 juni 2018 Diarienummer: S2018/03538/EIS

Publicerad

Kommenterad dagordning inför möte den 21-22 juni 2018 i EU:s ministerråd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO)

Ladda ner: