Kommenterad dagordning Rådets möte (jordbruksministrarna) den 16 juli 2018