Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Kommenterad dagordning Rådets möte (jordbruksministrarna) den 16 juli 2018