Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 15 oktober