Karolina Skog har entledigats, Miljöminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Kommenterad dagordning inför miljörådet den 9 oktober 2018