Kommenterad dagordning inför miljörådet den 9 oktober 2018