Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 19 november 2018