Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 19 november 2018