Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Kommenterad dagordning inför Rådets möte (jordbruksministrarna) den 17 – 18 december 2018