Kommenterad dagordning från Infrastrukturdepartementet

Kommenterad dagordning inför Rådets möte (telekomministrarna) den 7 juni 2019

Publicerad

Ladda ner:

På TTE-rådets möte för telekomministrarna den 7 juni 2019 finns följande punkter på dagordningen:

 • Rådslutsatser om EU:s framtida digitala strategi ”Boosting the
  digital and economic competitiveness and the digital cohesion”.
 • Rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska
  unionens vägnar vid Internationella teleunionens (ITU)
  världsradiokonferens 2019 (WRC-19).
 • Förordningen om integritet och elektronisk
  kommunikation (ePrivacy).
 • Förordning om Programmet för ett digital Europa 2021 - 2027.
 • Förordningen om inrättande av europeiska kompetenscentrumet
  för cybersäkerhet och av nätverket för nationella
  samordningscentrum.
 • Information från det rumänska ordförandeskapet.
 • Säkerhetskonferens om 5G i Prag.
 • Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram.