Försvarshögskolan

Försvarshögskolan utbildar och forskar inom försvar, samhällsskydd och säkerhet.

Statliga universitet och högskolor

Det finns 31 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng.