Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Gymnastik- och idrottshögskolan utbildar lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers, idrottsvetare och hälsopedagoger. Inom GIH bedrivs också avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samverkan med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor.

Statliga universitet och högskolor

Det finns 31 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng.