Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna erbjuder ett drygt 60-tal program och cirka 1 100 kurser, utbildningar som är anpassade till arbetsmarknaden.

Högskolans forskningsprofiler:

  • Energi, skog och byggd miljö
  • Hälsa och välfärd
  • Komplexa system - mikrodataanalys
  • Interkulturella studier
  • Stålformning och ytteknik
  • Utbildning och lärande

Högskolan Dalarnas webbplats

Statliga universitet och högskolor

Det finns 31 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng.