Högskolan i Borås

Högskolan erbjuder utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och IT, pedagogik och lärarutbildningar, teknik och ingenjörsutbildningar, textil och mode samt vårdvetenskap.

Högskolans forskningsområden:

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Handel och IT
  • Människan i vården
  • Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet
  • Resursåtervinning
  • Textil och mode

Högskolan i Borås webbplats

Statliga universitet och högskolor

Det finns 31 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng.