Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad bedriver utbildning och forskning inom ett brett fält, men tre profilområden är extra starka: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil.

Statliga universitet och högskolor

Det finns 31 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng.