Karlstads universitet

Karlstads universitet har ett 70-tal program och drygt 900 fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå. Forskningen sker inom traditionella akademiska ämnen och inom mångvetenskapliga områden.

Statliga universitet och högskolor

Det finns 31 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng.