Överklagandenämnden för etikprövning

Publicerad

Överklagandenämnden för etikprövning har i uppdrag att pröva överklaganden av Etikprövningsmyndighetens beslut om etikprövning av forskning som avser människor, samt att utföra tillsyn över sådan forskning. Nämnden har sitt kansli i Vetenskapsrådets lokaler i Stockholm.