Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, SNAU

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, SNAU, har till uppgift att avge utlåtanden enligt lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.

Nämnden nås genom:
Enheten för arbetsrätt och arbetsmiljö
Arbetsmarknadsdepartementet, 103 33 Stockholm
Telefon 08-405 10 00