Ordförklaring:
Gemensam beredning

Om ett regeringsärende berör något annat departements ansvarsområde eller något annat statsråd i det egna departementet ska ärendet beredas i samråd med övriga berörda statsråd. Se även delning.

Genvägar