Godkännande av en överenskommelse om rehabiliteringsgarantin för 2012 Diarienummer: S2011/11163/SF

Ladda ner:

Företrädare för regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har den 16 december 2011 undertecknat en ny överenskommelse om rehabiliteringsgarantin för 2012.