Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om förbättringar inom den psykiatriska heldygnsvården Diarienummer: S2011/11186/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen och SKL har enats om att arbeta för att stödja ett metodiskt förbättringsarbete inom den psykiatriska heldygnsvården för att förbättra kvaliteten i metoder och arbetssätt med målsättningen att ge en god och säker vård med ett tydligt patientperspektiv. Projektet har pågått sedan 2010 och ska slutredovisas den 1 juni 2013.

Överenskommelsen ingås inom ramen för regeringens satsning på psykiatri och psykisk hälsa.