Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Godkännande av en överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015 Diarienummer: S2014/8909/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2015.