Överenskommelse om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Diarienummer: S2015/07777/FS

En överenskommelse har träffats mellan staten och SKL om en satsning på att stärka förlossningsvården och främja insatser som syftar till en bättre hälsa hos kvinnor.

Ladda ner: