Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017 Diarienummer: S2016/07839/FS

Publicerad

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har under flera år årligen träffat överenskommelser inom området psykisk ohälsa/hälsa. Denna överenskommelse är en fortsättning på 2016 års överenskommelse och syftet är att fortsatt skapa förutsättningar för en kraftfull utveckling när det gäller att främja psykisk hälsa, förebygga ohälsa och tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser till de som behöver vård och stöd.

Ladda ner: