Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner

Publicerad Uppdaterad

Sverige har ett i grunden bra pensionssystem, vars unika konstruktion väckte stor uppmärksamhet internationellt när det beslutades på 90-talet och flera länder har nu reformerat sina pensionssystem med inspiration från det svenska. Att pensionssystemet ligger utanför statens budget och betalar ut precis så mycket pensioner det finns pengar till gör pensionssystemet finansiellt hållbart, vilket gör att det inte riskeras att vältra över skulder på framtida generationer.

Ladda ner:

Det är nu snart 20 år sedan pensionssystemet kom på plats och omvärlden har under tiden förändrats. Det har betydelse för pensionerna. Under de senaste åren har de partier som nu står bakom pensionsöverenskommelsen därför genomfört en större översyn av systemets olika delar. Detta arbete har lett Pensionsgruppen till slutsatsen att grundprinciperna och styrkorna i pensionssystemet ska bevaras, men att systemet i delar behöver moderniseras för att bli ännu bättre på att leverera trygga pensioner.

Partierna som står bakom pensionssystemet har därför kommit överens om en fortsatt renovering av pensionssystemet för att säkra långsiktigt höjda, hållbara och trygga pensioner. Pensionsgruppen tar härmed vidare den överenskommelse som gjordes i mars 2014 och kommer inom ramen för sitt uppdrag att fortsätta underhålla pensionssystemet och värna pensionsöverenskommelsen. Utgångspunkten för denna nya överenskommelse i Pensionsgruppen är att göra flera förbättringar av pensionssystem för att möjliggöra tryggare och högre framtida pensioner.