Överenskommelse och avtal från Kulturdepartementet

Överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället på nationell nivå Diarienummer: Ku2018/00152/D

Publicerad

Regeringen och det civila samhället på nationell nivå har kommit överens om en stödstruktur för dialog och samråd. Stödstrukturen ska stärka det offentligas dialog med det civila samhället och möjliggöra initiativ och genomförande av dialog och samråd inom de politikområden som regeringen verkar inom.

Ladda ner: