Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

Publicerad

Efter förhandlingar mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har staten och SKR träffat en överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus.

Ladda ner: