Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2023 Diarienummer: S2022/04845

Publicerad

Efter överläggningar har staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit en överenskommelse om Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2023.

Ladda ner: