Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Per Hall blir ny rättschef i Statsrådsberedningen

Publicerad · Uppdaterad

Per Hall anställs som rättschef i Statsrådsberedningen. Han kommer att tillträda sin tjänst den 18 maj 2015.

– Detta är ett viktigt och spännande uppdrag. Jag ser fram emot att få medverka till att ytterligare höja kvaliteten i lagstiftningen i Regeringskansliet, säger Per Hall.

Per Hall är sedan 2012 hovrättspresident i Hovrätten för Västra Sverige. Han är också ledamot av Valmyndighetens nämnd och Migrationsverkets insynsråd. Mellan 1998 och 2012 arbetade han i Regeringskansliet, från 2007 som rättschef i Justitiedepartementet. Per Hall har även varit utredningssekreterare och föredragande i riksdagen samt expert och sekreterare i statliga utredningar.