Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Bidrag till civila samhällets organisationer ska bli mer långsiktiga

Publicerad

Kulturdepartementet har gett generaldirektör Gunnar Larsson i uppdrag att utreda hur statliga bidrag till det civila samhällets organisationer kan bli mer långsiktiga, förutsebara och enhetliga.

Ladda ner:

– Det känns spännande att få vara med och ta fram förslag i den här riktningen. Det finns sedan länge ett stort behov att förändra det statliga bidragssystemet så att civilsamhällets organisationer mer långsiktigt kan planera sin verksamhet, säger Gunnar Larsson.

I uppdraget ingår att lämna förslag på hur statliga bidrag till det civila samhällets organisationer kan bli mer långsiktiga inom nuvarande system och inom befintliga anslagsnivåer. De ska också, i dialog med myndigheter som berörs av detta, finna möjligheter som leder till förbättrad långsiktighet, förutsebarhet och enhetlighet. Utredaren ska undersöka och belysa hur mer långsiktiga stöd ska utformas utan att det civila samhällets organisationers oberoende försvagas.

Uppdraget gäller till och med den 15 april 2017.

Kontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00