Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande

Ansökan om tillstånd för gasledningen Nord Stream 2 har kommit till regeringen

Publicerad

Bolaget Nord Stream 2 AG har idag lämnat in sin ansökan om tillstånd för nedläggande av gasledning i Östersjön, Nord Stream 2.

Nord Stream 2 AG planerar att lägga ut en ledning för transport av naturgas mellan Narvabukten i Ryssland och Lubmin i Tyskland. Den nya ledningen planeras att löpa parallellt med den befintliga ledningen, Nord Stream.

Regeringen har att pröva projektet i enlighet med svensk lagstiftning och internationell rätt. Tillstånd att lägga ut gasledning prövas enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Ansökan kommer att beredas inom Regeringskansliet. Så snart ansökan bedömts vara komplett kommer den att skickas ut på remiss till statliga myndigheter och andra berörda för synpunkter. Ett samråd ska också ske mellan Östersjöländerna inom ramen för den s.k. Esbokonventionen.

Presskontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...