Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Ny ambassadör i Belgien och Luxemburg

Publicerad

Regeringen har utsett Annika Hahn-Englund till ambassadör i Bryssel och Luxemburg med stationering i Stockholm.

Annika Hahn-Englund tjänstgör idag som ambassadör för nordiskt samarbete med placering på UD:s enhet för Europeiska unionen. Hon har tidigare på samma enhet tjänstgjort som chef för nordisk-baltiska gruppen och för Västeuropagruppen och vidare bland annat vid ambassaderna i Peking och Bonn, vid Sveriges EU-representation i Bryssel och vid EU-kommissionens generalsekretariat.

Annika Hahn-Englund tillträder sin nya befattning senare i september i år.

Presskontakt

UD:s presstjänst
Telefon 08-405 50 10
e-post till UD:s presstjänst